Wednesday, January 30, 2008

Ιδρυση Μουσείου Τυπογραφίας στο Νέο Φρούριο Κέρκυρας

Με την υπ’ αριθμ. 3 - 24 απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το αίτημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος «Ομίλου Πειραιώς» για την αποκατάσταση και μετατροπή σε Μουσείο Τυπογραφίας του Αμυντικού Στρατώνα Νέου Φρουρίου».Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το 1999 αλλά στην συνέχεια ατόνησε, απομακρύνθηκε το ίδρυμα από την επιλογή της Κέρκυρας και απέσυρε την πρόταση τουΗ νέα δημοτική αρχή προσέγγισε εκ νέου το Ίδρυμα και με δεδομένο ότι είχε ήδη ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα θέματα πρόσβασης και πάρκινγκ, το ίδρυμα άρχισε εκ νέου να βλέπει σοβαρά την συγκεκριμένη πρόταση, τονίζοντας όμως ότι είναι η ύστατη ώρα για να εκπονηθούν οι μελέτες, με δαπάνη του ιδρύματος προκειμένου να ενταχθεί το έργο στο Δ ΚΠΣ.Στη εισήγηση του, ο Αντιδήμαρχος και Προέδρος της ΑΝΕΔΚ κ. Παύλος Μεταλληνος στη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ μεταξύ άλλων ανέφερε:«Ο ελλαδικός χώρος που είναι ταυτισμένος με την ελληνική τυπογραφία είναι τα Επτάνησα και κυρίως η Κέρκυρα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι από τους 1300 τίτλους που τυπώθηκαν μεταξύ του 1798 και του 1848, οι 800 είχαν τυπωθεί στην Κέρκυρα, οι 300 στην Ζάκυνθο και οι 200 στην Κεφαλονιά, ενώ είναι γνωστή η περίπτωση του λιθογραφείου του Γερ. Ασπιώτη και του γιού του Κων/νου (1844-1964), που το 1928 συγχωνεύθηκε με την ανώνυμη Εταιρία Ασπιώτη ΕΛΚΑ.Το Μουσείο της Τεχνολογίας της Ελληνικής Τυπογραφίας θα αναφέρεται στην τεχνολογία της ελληνικής τυπογραφίας από τον 15ο έως τον 20ο αιώνα, η οποία γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη στα Επτάνησα.Στις εκθετικές του μονάδες θα αναδεικνύεται ο σχεδιασμός, η χάραξη και η χρήση των τυπογραφικών στοιχείων και του μηχανολογικού εξοπλισμού στα τυπογραφεία ελληνικών βιβλίων στην Ιταλία (15ος – 19ος αι.), στο γερμανόφωνο χώρο (18ος – 19ος αι.), στη Γαλλία (16ος – 19ος αι.), στην Αγγλία και στην Αμερική (18ος – 20ός αι.) και στην Ανατολή (1627-1821), παράλληλα με την εξέλιξη της τυπογραφίας στο Ελληνικό Κράτος 1821- 1960.Οι θεματικοί άξονες του μουσείου είναι: α) η χάραξη και η χύτευση ελληνικών στοιχείων και κοσμημάτων, β) η στοιχειοθεσία και η σελιδοποίηση, η χειροστοιχειοθεσία, η λινοτυπία και η μονοτυπία, γ) η ξυλογραφία, η χαλκογραφία, η λιθογραφία, η χρωμολιθογραφία και η τσιγκογραφία και δ) τα πιεστήρια, δηλαδή οι εκτυπωτικές μηχανές διαφόρων τύπων (επίπεδα κάθετα κυλινδρικά) από ποικίλα υλικά (ξύλινα, ξύλινα με μεταλλικά εξαρτήματα, μεταλλικά) και διαφορετικών φάσεων τεχνολογικής εξέλιξης (χειροκίνητα, ατμοκίνητα, ηλεκτροκίνητα).Στο Μουσείο θα περιλαμβάνεται επίσης και ενότητα της κατασκευής του χαρτιού..Τέλος ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει χαρτί στο οποίο στη συνέχεια θα δύναται να επιχειρεί την εκτύπωσή του».Η υλοποίηση αυτής της σημαντικής απόφασης θα δώσει την δυνατότητα στην Κέρκυρα να αποκτήσει ένα θεματικό Μουσείο, συγχρόνων μουσειολογικών προδιαγραφών, το οποίο με την λειτουργία του θα αποτελέσει πόλο ποιοτικών δραστηριοτήτων των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής (διεθνή συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, ημερίδες, εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών κλπ).Με την δημιουργία και εγκατάσταση του Μουσείου της Τεχνολογίας της Ελληνικής Τυπογραφίας στο Ν. Φρούριο, το ίδιο το μνημείο, εκτός από το ότι αυξάνει την επισκεψιμότητα του, μετατρέπεται σε ακόμα πιο ζωντανό ποιοτικό κύτταρο πολιτισμού, καταδεικνύοντας τον τεράστιο ρόλο που διαδραμάτισε η τυπογραφία στην κοινωνικο-οικονομική ιστορία όχι μόνο του τόπου μας αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας.

No comments: