Wednesday, May 16, 2007

Εξελίξεις!!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το Πολιτικό Γραφείο του Βουλευτή Νίκου Δένδια δίδεται στην δημοσιότητα το κείμενο της πρότασης απόφασης της UNESCO για την Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας, όπως κοινοποιήθηκε από την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στο Παρίσι, στο πλαίσιο της 31ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς στη Νέα Ζηλανδία:

«Σημείο 8 της προσωρινής ημερήσιας διάταξης (έγγραφο WHC-07/31.COM/8B):

Υποψηφιότητες για τον Κατάλογο Παγκόσμιας ΚληρονομιάςΑντικείμενο Παλαιά πόλη της ΚέρκυραςΑριθμός 978Κράτος μέλος Ελλάδα
Κριτήρια που προτείνει το κράτος μέλος (i)(ii)(iv)
Βλέπε Βίβλο Αξιολόγησης του ICOMOS, Μάιος 2007, σελ. 164-172.
Σχέδιο Απόφασης: 31 COM 8B.40Η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς,

1. Έχοντας εξετάσει τα έγγραφα WHC-07/31.COM/8B and WHC-07/31.COM/INF.8B.1,
2. Εγγράφει την Παλαιά πόλη της Κέρκυρας, Ελλάδα, στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς βάσει του κριτηρίου (iv),
3. Υιοθετεί την κατωτέρω δήλωση Εξέχουσας Οικουμενικής Αξίας:

Το σύνολο των οχυρώσεων και η Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας βρίσκονται σε μια στρατηγική θέση, στην είσοδο της Αδριατικής. Οι ρίζες τους, ιστορικά, ανατρέχουν στον 8ο π.Χ. αιώνα και στην βυζαντινή περίοδο. Έτσι, έχουν δεχθεί διάφορες επιρροές και ένα μίγμα διαφορετικών λαών. Από το 15ο αιώνα, η Κέρκυρα ήταν, για τέσσερεις περίπου αιώνες, υπό Βενετική κυριαρχία, ενώ κατόπιν πέρασε στις κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Μ. Βρετανίας και της Ελλάδας. Σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε να υπερασπισθεί τη ναυτική αυτοκρατορία της Βενετίας από τον Οθωμανικό στρατό. Η Κέρκυρα ήταν ένα καλά μελετημένο παράδειγμα οχυρωματικής μηχανικής που σχεδιάστηκε από τον Sanmicheli και απέδειξε την αξία της στην πράξη μέσα από πραγματικές μάχες. Η Κέρκυρα έχει τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα, που αντικατοπτρίζεται στον σχεδιασμό των οχυρώσεών της και τα νέο-κλασσικά της κτήρια. Υπό την ιδιότητά της αυτή, μπορεί να τοποθετηθεί στην ίδια ομάδα με τα άλλα μεγάλα οχυρωμένα λιμάνια της Μεσογείου.

Κριτήριο iv: Ολόκληρη η πόλη και το λιμάνι της Κέρκυρας, στην οποία δεσπόζουν τα Βενετικής προελεύσεως φρούριά της, αποτελούν ένα αρχιτεκτονικό παράδειγμα εξέχουσας οικουμενικής αξίας λόγω τόσο της αυθεντικότητας όσο και της πληρότητάς τους.
Η γενική μορφή των οχυρώσεων έχει διατηρηθεί και παρουσιάζει ίχνη βενετικής κατοχής, όπως και το Παλαιό και το Νέο Φρούριο. Οι κύριες επεμβάσεις, ωστόσο, ανατρέχουν στην Βρετανική περίοδο. Η σημερινή μορφή των τειχών προκύπτει από τις εργασίες που έλαβαν χώρα κατά τον 19ο και 20ο αιώνες. Ο αστικός ιστός, ως προς την αυθεντικότητα και τη πληρότητά του, παρουσιάζει, κατά βάση, χαρακτηριστικά νέο-κλασσικής πόλεως.

Η ευθύνη για την προστασία της επιμερίζεται, με αντίστοιχα διατάγματα, σε πολλούς φορείς. Μεταξύ αυτών είναι το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού (με Υπουργική Απόφαση του 1980), το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (με Προεδρικό Διάταγμα του 1980) και ο Δήμος Κέρκυρας (με Προεδρικό Διάταγμα του 1981). Σημαντικά είναι επίσης: η ελληνική νομοθεσία για τον αιγιαλό των πόλεων και των νησιών εν γένει, ο νόμος για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (Ν. 3028/2002) και η θέσπιση νέας, ανεξάρτητης Εφορείας Βυζαντινών και Μετα-βυζαντινών Αρχαιοτήτων, το 2006. Δημιουργήθηκε ζώνη προστασίας. Οι προληπτικές πολιτικές αποκατάστασης και ενίσχυσης των τειχών και του Παλαιού Φρουρίου επέτρεψαν να υπάρχει μια αποδεκτή γενικά κατάσταση συντήρησης. Ωστόσο πολλές εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ή ξεκινήσει. Έχει συνταχθεί ένα Σχέδιο Διαχείρισης. Πρόσφατα (το 2005) υιοθετήθηκε και ένα Σχέδιο Δράσης Πόλεως, που ευθυγραμμίζεται με το Σχέδιο Διαχείρισης του υποψήφιου Μνημείου για την περίοδο 2006-2012.»

Κέρκυρα 16 Μαΐου 200716-05-2007 14:23

No comments: